logo
innerbanner

כתובת אימייל:
אתר:
קישור:
תגובה:

צור קשר 077-5025068

מאמרים

חברת הנדסה אזרחית לניהול פרויקטים בבניה

חברת הנדסה אזרחית לניהול פרויקטים של בניה מתמחה בניהול של פרויקטים רבים, היא חברה שמעורבת בפרויקטים תחבורתיים מורכבים רחבי היקף. היא גם מתמחה בהתחדשות עירונית, בפיתוח של שכונות מגורים ושל אזורי תעשייה ובניה למגורים ודירות, בבניה מסחרית ותעשייתית, כגון, מבנים לחברות הייטק ועוד.

בנוסף חברה זו מנהלת מגוון של פרויקטים תחבורתיים, סלילת כבישים בתחומי התשתיות והתחבורה. החברה מספקת ללקוחותיה קשת רחבה של שירותים עוד משלב התכנון, מינוי מתכננים, ניהול מכרז, ניהול ביצוע והמשך של ליווי צמוד גם בשלבי סיום של הפרויקטים.

עקרונותיה של חברה הנדסה אזרחית                                                                    

חברה מקצועית שמתמחה בניהול ופיקוח פרויקטים בבניה חייבת להיות מקצועית ואחראית בכל שלב בתהליך. בעלי החברה ועובדי החברה עצמה, מטרתם להעניק ללקוחות את התחושה שהם אלו שעומדים להגשים את החלום שלהם ולהפוך אותו למציאות.

חברת הנדסה אזרחית המתמחה בניהול פרויקטים בבנייה מתייחסת לכל העובדים שלהם באופן שווה, מכבד ומעצים. הם עומדים בלוחות הזמנים שיועדו מראש, בתקציב שנקבע וכן באיכות החומרים שאיתם הם עובדים. תפיסת ניהול נכונה של חברה היא שקיפות לאורך כל התהליך, אל מול הלקוח, העובדים, כל הספקים שאיתם הם במגע וכל גורם נוסף. הלקוח הוא תמיד זה שנמצא במרכז קבלת ההחלטות ומקבל דיווח שוטף על הנעשה בשטח.

שלב טרום ביצוע                                                                                                     

יש חשיבות רבה לשלב התכנון שנקרא - (Pre-Construction) בכל פרויקט, האפקט של שלב זה משפיע ישירות על עקרונות ההצלחה בפרויקט: תקציב, איכות, ועמידה בלוח זמנים. לכל שלבי התכנון הביצוע והניהול שנמצאים במרכז פעילות החברה, המבנה הארגוני שלה מעניק מענה מוקפד לשלב תאום התכנון.

בעזרת מנהלי תכנון מומחים שמצוותים לכל פרויקט. מנהלי התכנון מספקים לכל פרויקט ניסיון שצברו כמתכננים ולצד ניהול התכנון הם מבצעים בקרה איכותית ביותר על כל שלבי תהליך התכנון.

רמת המושלמות                                                                                                        

איכות החברה היא ערך עליון. חשוב שכל התהליכים של הבטחת איכות ובקרה על הפרויקט יחזיקו בתקן איכות ובקרה. כל פרויקט בנייה שנעשה, מלווה בתיעוד מסודר של מסמכים, בדיקה שנעשית בשטח, צילום של תהליכי עבודה, כשכל זה נשמר ומגובה במערכת המידע של החברה עצמה.

אלו חשובים על מנת לבצע את הפיקוח הבטוח והיעיל שיתועד. במידה וצריך לטפל בכל בעיה שעשויה לעלות, כל המהלכים האחראיים הללו, הם אלו שימנעו ליקויים בעתיד.

השירותים הכלולים בכל פרויקט

-           גיבוש תכנית לגבי סטנדרט הבניה והפיתוח

-           הכנת תקציב הפרויקט.

-           הקמת של צוות התכנון, בקרה וליווי, בדיקה של חשבונות ואישורם.

-           סיוע והובלת המתכננים בטיפול בהליכי הרישוי.

-           קיום ישיבה, קביעת מטלות, ארגון של לוחות זמנים ומעקב אחר כל זה.

-           תיאום מול רשויות, תוך ייצוג אינטרסים.

-           בדיקה מפרטים טכניים.

-           ריכוז מסמכי המכרז לפי הצורך. 

 

חזרה